xenesgloses 03 xenesgloses 08 xenesgloses 05 xenesgloses 04 xenesgloses 06 xenesgloses 07

CPE - Proficiency Cambridge

Το πτυχίο Αγγλικών Certificate of Proficiency in English - CPE είναι ένα διεθνές πιστοποιητικό, αναγνωρισμένο από εκατοντάδες εργοδότες ως ένα πιστοποιητικό άριστης γνώσης αγγλικών. Είναι επίσης αποδεκτό από Πανεπιστήμια και Κολλέγια ως αποδεικτικό ικανότητας για σπουδές πτυχιακού επιπέδου στα αγγλικά.

Αναγνώριση

Το CPE κατατάσσεται στο επίπεδο Γ2 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις σύγχρονες γλώσσες (CEFR) – ενός διεθνώς αναγνωρισμένου πλαισίου που αναπτύχθηκε με τη συμβολή του Cambridge ESOL. Το πλαίσιο αυτό χρησιμοποιεί έξι επίπεδα από το Α1 έως το Γ2 για να περιγράψει τη γλωσσική ικανότητα. Οι Περιγραφές Γλωσσικής Επίδοσης έχουν χρησιμοποιηθεί για να περιγράψουν τα επίπεδα αυτά σε ρεαλιστική βάση. Το CPE είναι ευρέως γνωστό στην Ελλάδα ως Proficiency Cambridge.

Στο επίπεδο Γ2 ο μέσος χρήστης είναι σε θέση να:English-Explorer-CPE

- Κατανοεί με ευκολία σχεδόν οτιδήποτε διαβάζει ή ακούει

- Κρατάει ακριβείς και πλήρεις σημειώσεις κατά τη διάρκεια μίας παρουσίασης

- Καταλαβαίνει εκφράσεις της καθημερινής γλώσσας

- Εκφραστεί με ευφράδεια και ακρίβεια.

 

Τι προσφέρει

 

- Το πιστοποιητικό CPE ισχύει εφ’όρου ζωής

- Το CPE είναι ένα διεθνές πιστοποιητικό, αναγνωρισμένο σε παγκόσμια κλίμακα για επαγγελματικούς σκοπούς και σπουδές

- Χιλιάδες επιχειρήσεις, πανεπιστήμια και δημόσιοι φορείς αναγνωρίζουν επίσημα το CPE ως ένα πιστοποιητικό άριστης γνώσης αγγλικών

- Η εξέταση CPE χρησιμοποιεί καταστάσεις της καθημερινότητας και είναι ειδικά σχεδιασμένη για να σας βοηθήσει να επικοινωνείτε πιο αποτελεσματικά στην προσωπική και επαγγελματική σας ζωή

- Επειδή η εξέταση CPE καλύπτει και τις τέσσερεις σημαντικές γλωσσικές δεξιότητες – ανάγνωση, γραφή, ακρόαση και ομιλία – θα ενισχύσει την αυτοπεποίθησή σας στην χρήση των Αγγλικών σε καθημερινές καταστάσεις.

- Το CPE είναι από τα πιο αναγνωρισμένα και ισχυρά πτυχία Αγγλικών.

Τι περιλαμβάνει η εξέταση

 Οι ανανεωμένες εξετάσεις Αγγλικών του Cambridge English: Proficiency (CPE) αποτελείται από τέσσερις ενότητες

Reading and Use of EnglishWritingListeningSpeaking

Στην ενότητα αυτή θα πρέπει να μπορείτε να διαβάσετε και να κατανοήσετε πληροφοριακά κείμενα σε επίπεδο μεμονωμένων λέξεων, φράσεων, προτάσεων, παραγράφων και ολόκληρων κειμένων. Παράλληλα, θα εξεταστείτε σε ασκήσεις που αξιολογούν την ικανότητά σας στη χρήση της γραμματικής και του λεξιλογίου.

Reading (Κατανόηση Γραπτού Λόγου): 1 ώρα και 30 λεπτά

Στην ενότητα αυτή θα πρέπει να μπορείτε να διαβάσετε και να κατανοήσετε πληροφοριακά κείμενα σε επίπεδο μεμονωμένων λέξεων, φράσεων, προτάσεων, παραγράφων και ολόκληρων κειμένων.

Writing (Παραγωγή Γραπτού Λόγου): 2 ώρες

Στην ενότητα αυτή θα πρέπει να μπορείτε να συντάξετε ένα αριθμό διαφορετικών κειμένων όπως σύντομες ιστορίες, επιστολές, άρθρα, αναφορές ή εκθέσεις που να κυμαίνονται γύρω στις 300-350 λέξεις.

Listening (Κατανόηση Προφορικού Λόγου): 45 λεπτά

Στην ενότητα αυτή πρέπει να δείξετε ότι μπορείτε να κατανοήσετε το νόημα ενός εύρους προφορικού υλικού που περιλαμβάνει διαλέξεις, ειδησεογραφικά προγράμματα και δημόσιες ανακοινώσεις.

Speaking (Παραγωγή Προφορικού Λόγου): 19 λεπτά

Στην ενότητα αυτή θα αξιολογηθεί η ικανότητά σας να συνδιαλέγεστε στην αγγλική γλώσσα σε ένα εύρος επικοινωνιακών περιστάσεων με τρεις διαφορετικούς τρόπους: με τον εξεταστή, με τους υπόλοιπους υποψηφίους και μόνοι σας. Η προφορική εξέταση παρατίθεται συνήθως ανά δύο υποψηφίους.

Επαφή 

''THE SCHOLARS GROUP''
ΡΟΥΣΣΟΥ-ΛΑΓΟΓΙΑΝΝΗ
1) ΑΓΑΜΕΜΝΩΝΟΣ 4
(Έναντι 5ου Δημοτικού Ηλιούπολης)
Τηλ 210-9934039

2) ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ 9
ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ
Τηλ: 210-9710465