xenesgloses 03 xenesgloses 08 xenesgloses 05 xenesgloses 04 xenesgloses 06 xenesgloses 07

Key English Test (KET)

Οι εξετάσεις Αγγλικών του πτυχίου Key English Test (KET) του Cambridge ESOL αποδεικνύει την ικανότητά των υποψηφίων να επικοινωνείτε, χρησιμοποιώντας ένα βασικό επίπεδο Αγγλικών μέσα σε καταστάσεις καθημερινότητας τόσο σε γραπτό όσο και σε προφορικό επίπεδο.


Αναγνώριση

Το ΚΕΤ είναι ένα από τα πτυχια Αγγλικων που τοποθετείται στο επίπεδο Α2 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς (CEFR) – ενός διεθνώς αναγνωρισμένου πλαισίου που αναπτύχθηκε με τη συμβολή του Cambridge ESOL. Το πλαίσιο αυτό χρησιμοποιεί έξι επίπεδα από το Α1 έως το Γ2 για να περιγράψει τη γλωσσική ικανότητα. Οι Περιγραφές Γλωσσικής Επίδοσης έχουν χρησιμοποιηθεί για να περιγράψουν τα επίπεδα αυτά σε ρεαλιστική βάση.

Στο επίπεδο Α2 ο μέσος χρήστης θα πρέπει να:ket-key-english-test-logo

- Κατανοεί και χρησιμοποιεί βασικές φράσεις και εκφράσεις της καθημερινής γλώσσας

- Μπορεί να συστηθεί και να απαντήσει σε βασικές ερωτήσεις που αφορούν τον ίδιο

- Συνδιαλέγεται με άτομα που έχουν τα Αγγλικά ως μητρική τους γλώσσα και μιλούν αργά και καθαρά.

 

Οι Περιγραφές Γλωσσικής Επίδοσης του ΚΕΤ σας δίνουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε τα Αγγλικά σας με αυτοπεποίθηση. Η εξέταση ΚΕΤ χρησιμοποιεί καταστάσεις της καθημερινότητας και είναι ειδικά σχεδιασμένη για να σας βοηθήσει να επικοινωνείτε πιο αποτελεσματικά στην προσωπική σας ζωή και να επικεντρώσετε το ενδιαφέρον σας στις γλωσσικές δεξιότητες που χρειάζεστε περισσότερο.Επειδή η εξέταση ΚΕΤ καλύπτει και τις τέσσερεις γλωσσικές δεξιότητες – ανάγνωση, γραφή, ακρόαση και ομιλία – σας βοηθάει να αυξήσετε την αυτοπεποίθησή σας στην χρήση των Αγγλικών σε καθημερινές καταστάσεις.

Τι περιλαμβάνει η εξέταση

Η εξέταση ΚΕΤ αποτελείται από τρεiς ενότητες – Reading/Writing, Listening και Speaking:

Reading/Writing (Κατανόηση και Παραγωγή Γραπτού Λόγου): 1 ώρα και 10 λεπτά

Στην ενότητα αυτή θα πρέπει να μπορείτε να καταλάβετε απλά κείμενα όπως πινακίδες, διαφημιστικά φυλλάδια, εφημερίδες και περιοδικά. Επίσης, θα πρέπει να συμπληρώσετε κενά σε απλές προτάσεις και να συντάξετε ενα μικρό κείμενο των 25 περίπου λέξεων.

Listening (Κατανόηση Προφορικού Λόγου): 30 λεπτά

Στην ενότητα αυτή θα πρέπει να αποδείξετε την ικανότητά σας να κατανοήσετε ηχογραφημένο υλικό όπως ανακοινώσεις και μονολόγους αναγνωσμένους με κανονικό ρυθμό.

 

Speaking (Παραγωγή Προφορικού Λόγου): έως 10 λεπτά

Στην ενότητα αυτή θα πρέπει να συμμετάσχετε σε συζήτηση απαντώντας και κάνοντας απλές ερωτήσεις. Οι προφορικές εξετάσεις πραγματοποιούνται συνήθως ανά ζεύγος υποψηφίων.

 

Επαφή 

''THE SCHOLARS GROUP''
ΡΟΥΣΣΟΥ-ΛΑΓΟΓΙΑΝΝΗ
1) ΑΓΑΜΕΜΝΩΝΟΣ 4
(Έναντι 5ου Δημοτικού Ηλιούπολης)
Τηλ 210-9934039

2) ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ 9
ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ
Τηλ: 210-9710465