xenesgloses 03 xenesgloses 08 xenesgloses 05 xenesgloses 04 xenesgloses 06 xenesgloses 07

Preliminary English Test (ΡΕΤ)

Η εξέταση του πτυχίου Αγγλικών Preliminary English Test (ΡΕΤ) καλύπτει και τις τέσσερεις γλωσσικές δεξιότητες - ανάγνωση, γραφή, ακρόαση και ομιλία. Μέσα από μια δημοφιλή μέθοδο ανάπτυξης και βελτίωσης των γλωσσικών ικανοτήτων που περιλαμβάνει την πραγματοποίηση πρακτικής εξάσκησης σε πολυάριθμες καθημερινές καταστάσεις που σχετίζονται με τη δουλειά, τις σπουδές και την αναψυχή.


Αναγνώριση

Το πλαίσιο αυτό χρησιμοποιεί έξι επίπεδα από το Α1 έως το Γ2 για να περιγράψει τη γλωσσική ικανότητα. Οι Περιγραφές Γλωσσικής Επίδοσης έχουν χρησιμοποιηθεί για να περιγράψουν τα επίπεδα αυτά σε ρεαλιστική βάση.

Τι προσφέρει

- Το πιστοποιητικό ΡΕΤ ισχύει εφ’όρου ζωής. Το ΡΕΤ είναι ένα διεθνές πιστοποιητικό, αναγνωρισμένο σε παγκόσμια κλίμακα για επαγγελματικούς σκοπούς και σπουδές

- Χιλιάδες επιχειρήσεις, πανεπιστήμια και δημόσιοι οργανισμοί αναγνωρίζουν επίσημα το ΡΕΤ ως ένα βασικό πιστοποιητικό Αγγλικών

- Παρότι το ΡΕΤ είναι πιστοποιητικό γνώσεων βασικού επιπέδου, σας δίνει την ευκαιρία να αξιολογήσετε τα δυνατά και αδύνατα σημεία σας στη χρήση των Αγγλικών και αποτελεί ένα ιδανικό βήμα για να προχωρήσετε και σε εξετάσεις για υψηλοτέρου επιπέδου πιστοποιητικά όπως το First Certificate in English (FCE).

- Οι Περιγραφές Γλωσσικής Επίδοσης του PΕΤ σας δίνουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε τα Αγγλικά σας με αυτοπεποίθηση. Η εξέταση ΡΕΤ χρησιμοποιεί καταστάσεις της καθημερινότητας και είναι ειδικά σχεδιασμένη για να σας βοηθήσει να επικοινωνείτε πιο αποτελεσματικά στην προσωπική σας ζωή και να επικεντρώσετε το ενδιαφέρον σας στις γλωσσικές δεξιότητες που χρειάζεστε περισσότερο

- Επειδή οι εξετάσεις Αγγλικών του ΡΕΤ καλύπτει και τις τέσσερεις σημαντικές γλωσσικές δεξιότητες – ανάγνωση, γραφή, ακρόαση και ομιλία – θα ενισχύσει την αυτοπεποίθησή σας στην χρήση των Αγγλικών σε καθημερινές καταστάσεις.Ένας κόσμος ευκαιριών – παγκόσμια αναγνώριση

- Το ΡΕΤ είναι ένα διεθνές πιστοποιητικό, αναγνωρισμένο από επιχειρήσεις στους τομείς της διοίκησης, της βιομηχανίας και των υπηρεσιών ως πιστοποιητικό μέσου επιπέδου γνώσης Αγγλικών. Είναι επίσης αποδεκτό από αρκετά εκπαιδευτικά ιδρύματα για ακαδημαϊκούς σκοπούς.

Τι περιλαμβάνει η εξέτασηEnglish-Explorer-PET

Reading/Writing (Κατανόηση και Παραγωγή Γραπτού Λόγου): 1 ώρα και 30 λεπτά

Στην ενότητα αυτή θα πρέπει να μπορείτε να διαβάσετε και να κατανοήσετε πληροφοριακά κείμενα από πινακίδες, φυλλάδια, εφημερίδες και περιοδικά. Θα πρέπει επίσης να είστε σε θέση να χειριστείτε άγνωστες λέξεις και δομές με βάση κάποια στρατηγική σε μια ποικιλία ασκήσεων που περιλαμβάνει σύνταξη σύντομου μηνύματος, έκθεσης ή κάποιας επιστολής 100 περίπου λέξεων καθώς και μία άσκηση παράθεσης της σημασίας κάποιας πρότασης με εναλλακτικό τρόπο.

Listening (Κατανόηση Προφορικού Λόγου): 30 λεπτά

Στην ενότητα αυτή θα πρέπει να αποδείξετε την ικανότητά σας να κατανοήσετε ηχογραφημένο υλικό όπως ανακοινώσεις και διαλόγους πάνω σε θέματα που αφορούν την καθημερινότητα. Θα πρέπει να είστε σε θέση να αντιλαμβάνεστε τις παρεχόμενες πληροφορίες και να αξιολογείτε τις στάσεις και τις προθέσεις των ομιλητών.

Speaking (Παραγωγή Προφορικού Λόγου): έως 10 λεπτά

Στην ενότητα αυτή θα πρέπει να συμμετάσχετε σε συζήτηση κάνοντας απλές ερωτήσεις και απαντώντας αντίστοιχα αναπτύσσοντας θέματα που αφορούν προτιμήσεις και αντιπάθειές σας. Οι προφορικές εξετάσεις πραγματοποιούνται συνήθως ανά ζεύγος υποψηφίων.

 

 

 

 

Επαφή 

''THE SCHOLARS GROUP''
ΡΟΥΣΣΟΥ-ΛΑΓΟΓΙΑΝΝΗ
1) ΑΓΑΜΕΜΝΩΝΟΣ 4
(Έναντι 5ου Δημοτικού Ηλιούπολης)
Τηλ 210-9934039

2) ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ 9
ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ
Τηλ: 210-9710465