xenesgloses 03 xenesgloses 08 xenesgloses 05 xenesgloses 04 xenesgloses 06 xenesgloses 07

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΙΑ ΞΕΝΟΥΣ

Το προγραμμα αυτό απευθύνεται σε σπουδαστές GREC0001με μητρική του γλώσσα μια από:ΑΓΓΛΙΚΑ, ΓΑΛΛΙΚΑ, ΙΤΑΛΙΚΑ,ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ, ΑΛΒΑΝΙΚΑ. 

Τα μαθήματα γίνονται σε γκρούπ ή σε μορφή ιδιαιτέρων για όλα τα επίπεδα.
classroom

Επαφή 

''THE SCHOLARS GROUP''
ΡΟΥΣΣΟΥ-ΛΑΓΟΓΙΑΝΝΗ
1) ΑΓΑΜΕΜΝΩΝΟΣ 4
(Έναντι 5ου Δημοτικού Ηλιούπολης)
Τηλ 210-9934039

2) ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ 9
ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ
Τηλ: 210-9710465